WEBER.NIV M635

Описание:
Самонивелираща смес за вътрешно приложение, с отлична саморазливна способност, надеждно свързване с основата и втвърдяване без напуквания.

Приложение:

Използва се за изравняване на хоризонтални стабилни основи, дори и при наличието на подовото отопление, преди полагането на повърхностното покритие, било то керамично, дървено, каменно, текстилно, изкуствено, епоксидно и др. Максимална дебелина на нивелиращия слой до 15 mm. Възможност за натоварване след 24 часа. За по-добро свързване с основата се полага ЕМ-грунд.

Основни технически характеристики:

Разходна норма:

 1.5 kg/m2 с 1 mm дебелина