ЗВУКОЗАПИСНИ СТУДИЯ. РАЗДЕЛИТЕЛНА СТЕНА - ТАВАН

 

Звукозаписни студия.
Разделителна стена - таван.

 

1 Бетонова плоча.

2 Еластичен антивибрационен аксесоар SEB-40.

3 Напречен профил CW 50.

4 Многослойна изолация Sonodan Plus.

5 Акустичен сандвич, съдържащ 2 гипсокартонени плоскости GKB 12.5 + MAD между тях.

6 Профили за гладък окачен таван CD и UD.

7 Гипсокартонена плоскост GKB 12.5.

8 Метален антивибрационен окачвач ATM-50.

9 Профили за гладък окачен таван CD и UD на две нива.

10 Плоча от каменна вата Airrock HD, плътност 70 kg/m3.

 

dB(a) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
D en db стена 52 61 68 77 81 78